Sakkyndig virksomhet

  • Achilles Id. 27838
  • Kontroll av maskiner
  • Sertifisering av kraner og løfteutstyr
  • Veiing med CoG - NS-EN ISO 19901-5
  • Datalogging - strekklappmålinger ....  
  • Kalibreringstjenester - kg - tonn - mv....

Vår visjon

  • Vår visjon er å ivareta og forbedre forholdet mellom mennesket, teknologien og omgivelsene
  • Opprette en grønn fremtid med oss 
  • Vår Green Energy Divisjon produserer solenergi med sesongvarmelagring

Kontakt oss

Telefon: 37 09 47 60
Mobil: 95 75 51 15
E-post: janove@urdalservices.com
Adresse: Urdal Services AS, Munkestø 13, N-4823 Nedenes

I sikkerhetens tjeneste

Urdal Services AS er et velrenommert kvalitetsrettet firma som skal yte våre kunder en førsteklasses service. Ved hjelp av dyktige personell med høye kvalifikasjoner og lang erfaring skal vi stimulere til et positivt samspill mellom egen virksomhet, kunder og offentlige myndigheter.

Vi arbeider mot at bedriften skal befeste sin posisjon som en av landets ledende aktører innen veiing av tunge enheter, inspeksjon og sertifisering.

Urdal Services AS konkurransefortrinn er: En liten stab med høy kompetanse, forsterket med samarbeidskontrakter og kunderelasjoner som gir mulighet for videre vekst. Aller mest er gruppen preget av entusiasme, vilje til å lykkes menneskelig, teknologisk og mellommenneskelig, i et utfordrende marked.